Home
HOME
DE SLEUTEL
GESCHIEDENIS
IN DE PERS
BOUWKAMPEN
BESTUUR
CONTACTBLAADJES
JOHAN VENKEN
CONTACT
Telebouworde op Facebook
telebouworde.be
Home

Project Johan Venken - ORS

Johan Venken , lid van Telebouworde Neerharen en werknemer bij ACW, vertrok in 1992 naar Congo waar hij aan de slag ging bij de organisatie Kankala voor opvang van straatjongeren.

Na een onderbreking van deze inzet, wegens het overlijden van zijn vader in 1994 beslist Johan in 1998 defintief naar Congo terug te vertrekken als vrijwilliger. In 2003 begon Johan samen met oudere jongeren een opvangplek voor tieners en adolescenten die op straat leven en dat op een concessie in Tshilumba. Dit nieuw initiatief "Association des Jeunes Resortisant de Kankala, AJRK" werd een lokale en erkende vereniging en veranderede zijn naam in 2003 als "Oeuvre de Réclassement Social" ORS met eigen statuten en bestuur.

In samenspraak met de leiding van Telebouworde werd in Limburg een "Stuurgroep" gevormd met enkele vrienden van Johan, met enkele leden van zijn familie en werd Jac De bruyn gevraagd om voorzitter te worden van deze groep.

Zij verzorgen de opvolging van het project, zoeken middelen voor de werking ervan en proberen de brede achterban van Telebouworde, van ACW, van de familie Venken en van een aantal verenigingen te informeren over de toestand in Congo en de evolutie van dit project.

Aanvankelijk werd de band met ORS vooral opgevolgd via correspondentie met Johan en hun voorzitter. Johan diende ook in overleg met de Stuurgroep projecten in ter financiering bij de Provincie Limburg, waardoor hij middelen kon bekomen om grote herbebossingsacties op te zetten.

In 2017 werd de Conseil d'Administration of CA en het voorzitterschap van ORS vernieuwd met heel bekwame mensen die Johan hiertoe had aangezocht. Na het plotse overlijden van Johan in Congo op 18 oktober 2017 is deze CA gelukkig krachtig genoeg geweest om een doorstart van het project te bewerken in overleg met wat zij "Comité de Pilotage, COPIL" noemen. Er werd een doorlichting uitgevoerd en een vijfjarenplan uitgewerkt. Na een bezoek in februari 2018 aan Telebouworde van de vice-voorzitter van de CA van ORS werd besloten om voor vijf jaar een nieuw engagement aan te gaan voor verdere samenwerking.

Via correspondentie, whatsapp en skype wordt heel intens contact gehouden en overlegd over deze samenwerking, vooral met de voorzitter enerzijds, Mevrouw ing. Chantal Mbuyi, werkzaam bij Inades Kananga en zeer ervaren in het werk met boerengemeenschappen, en anderzijds met Jean-Pierre Kamonji, die Johan als coördinator vervangt.

Door allerlei acties zoals ophalen van papier en karton heeft Telebouworde al de jaren dat Johan in Congo werkte zijn Overzese Sociale Zekerheid betaald en na zijn dood wordt het project verder gesteund.


Gedachtenisprentje
(c) 2001-2022 Telebouworde Limburg vzw - Alle rechten voorbehouden
Identificatienummer 4340/2000 - Ondernemingsnummer 470-459-007